Menu

Duyurular


Yangın Test Laboratuvarı Yetkilendirme Bildirimi Hk.

SİRKÜLER NO: 18.1 / 023-022 = 22/01/2014
 

 
İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 20/01/2014 tarih ve  297-44 / 2014 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları  Genel Müdürlüğü’nün 25.12.2013 tarih ve 35052247/185.01.02/4164 sayılı yazısına atfen;
                   
19/12/2013 tarih ve 4122 Sayılı Bakan Olur’u ile MSC.307 (88) kodlu IMO Kararı eki Yangın Test Prosedürlerinin Uygulanmasına İlişkin Uluslararası Kod, 2010(201 FTP Code) kapsamında Efectis Era Avrasya Test ve Belgelendirme A.Ş. kuruluşuna ait yangın test laboratuvarı Bölüm 3-A, B ve F Sınıfı Bölmelerin Testi ve Era Laboratuvarları A.Ş. kuruluşuna ait yangın test laboratuvarının ise Bölüm 1 – Yanmazlık Testi yapmaya 5 sene süre ile yetkilendirilmiş oldukları belirtilerek Üyelerimizin bilgilendirilmesi istenmektedir.”
                                                          
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz