Menu

Duyurular


Yangın Söndürme Sistemlerinde PFOS Kullanımı

SİRKÜLER NO: 23.1 / 198-144 = 29/03/2022


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 29.03.2022 tarih ve 1614/247/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi'nin (BIMCO) resmi internet sayfasında yayınlanan 09.03.2022 tarihli Ek'te sunulan yazıda;

Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) Gemi Sistemleri ve Ekipmanları Alt Komitesi'nin (SSE) 28 Şubat-4 Mart tarihleri arasında 8'inci oturum için toplanarak, yangın söndürme sistemlerinde kullanılan tehlikeli maddelere karşı gemi personelini korumak ve çevre üzerindeki etkiyi en aza indirmek amacıyla, gemilerin yangın söndürme sistemlerinin bir parçası olarak gemide kullanılacak veya depolanacak perflorooktan sülfonik asit (PFOS) yasağını kesinleştirdiği bildirilmektedir.

Söz konusu maddenin karada kullanımının Stockholm Sözleşmesi çerçevesinde halihazırda büyük ölçüde kısıtlandığı belirtilmekte olup, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yeni gemilerde PFOS kullanımın yasaklanacağı, uygulamaya geçilecek tarihten itibaren en geç beş yıl içerisinde mevcut gemilerdeki kullanımının aşamalı olarak kaldırılacağı ve PFOS içeren maddelerin uygun kabul tesislerine verilmesinin gerekeceği ifade edilmektedir.

Konuya ilişkin detaylı bilgi ekte sunulmaktadır.’’


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz