Menu

Duyurular


Yaklaşık Maliyet Hesabı (21-G82-00)

SİRKÜLER NO: 23.1 / 558-422 = 19/07/2021


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 16.07.2021 tarih ve 2065/767/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü'nün 13.07.2021 tarih ve E. 4497535 sayılı Ek'te sunulan yazısında;

"Yurt Dışı Temsilcilikler Kanalıyla Yapılacak Mal Alımlarına İlişkin 2021 Yılı İdari Şartnamesi Ek-1'de sunulmakta olup, şartname esasları dahilinde, Ek-2'de verilen listede sunulan malzemeyi 17.07.2017 tarih ve 2017/10605 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 16/b maddesi kapsamında doğrudan temin usulü ile tedarik etmeyi planladıkları belirtilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu listede yer alan 1 (bir) kalem malzemeye ilişkin birim fiyatların (KDV hariç) yaklaşık maliyet tespitinde kullanılmak üzere, yazılarında "Fiyat Teklifi Verilirken Dikkat Edilecek Hususlar" başlığı altında yer verilen esaslar dâhilinde 30 Temmuz 2021 tarihine kadar Genel Müdürlüklerine iletilmesi istenmektedir.


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz