Menu

Duyurular


Yaklaşık Maliyet Çalışması

SİRKÜLER NO: 23.1 / 547-377 = 19/07/2019 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 18.07.2019 tarih ve 2649-484/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün 16.07.2019 tarihli e-posta yazısına atfen;

 

Kuruluşlarına ait “KURTARMA 3 ve 4 Römorkörlerinin Special Sürvey kapsamında Havuz, Güverte ve Makine Bakım Onarımı İşleri”nin  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g maddesi uyarınca Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik  kapsamında Ek’te sunulan “İş Emirleri ve Teknik Şartnameler” doğrultusunda Yaklaşık maliyet çalışmasının yapılacağı bildirilmektedir.

Yazıda devamla,  KURTARMA 3 ve 4 Römorkörlerinin Havuz, Güverte ve Makine Bakım onarımı işleri için ekte sunulan  iş emirlerinin fiyatlandırılıp, kaşelenip imzalanarak 23.07.2019 Salı günü mesai bitimine kadar ramis.kalkavan@kiyiemniyeti.gov.tr   e-mail adresine gönderilmesi hususu,”

Bildirilmektedir.

 

 

 Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek 1: İlgi Yazı

Ek 2: İş Emirleri 1

Ek 3 İş Emirleri 2

Ek 4 İş Emirleri 3

Ek 5 İş Emirleri 4

Dağıtım: Tüm üyelerimiz