Menu

Duyurular


Yakıt Kalitesi

SİRKÜLER NO: 22.3 / 579-412 = 22/09/2011


İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 21/09/2011 tarih ve  3528-517/2011 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nden alınan 07.09.2011 tarihli ve 25963 sayılı yazına atfen;

 

Ülkemiz limanlarına gelen gemilerin, Kükürt içeriği kütlece %0.1’i geçen deniz motorinini 01.01.2012 yılı itibari ile kullanamayacağı ayrıca, Türk Bayraklı gemilerin IMO tarafından belirlenmiş SOx Emisyon Kontrol Alanlarında Marpol Ek-VI gereği kükürt içeriği %1,5’i geçen denizcilik yakıtlarını kullanmayacakları,

 

Keza, Ülkemiz deniz yetki alanlarında seyir yapan Yolcu Gemilerininde, Kükürt içeriği kütlece %1.5’i geçen denizcilik yakıtlarını kullanamayacakları hususlarını içeren İlgi yazı Ek’tedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek 1: İlgi yazı (2 Sayfa)

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz