Menu

Duyurular


Yakıt İkmali Hk.

SİRKÜLER NO: 22.3 / 0211-162 = 30/03/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 29/03/2011 tarih ve  1336-215/2011 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“İlgi: a)Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü İstanbul Liman Başkanlığı’nın 25.03.2011 Tarih    

         ve 2441 Sayılı Yazıs

       b) İstanbul Liman Tüzüğü’nün 33. Maddesi

       c) Denizde Can ve Mal Koruma Hakkındaki Kanun

       d) 2872 Sayılı Çevre Kanunu

 

İlgi (a) yazı ile;

 

-İstanbul Liman Başkanlığı’nın idari sahası içerisindeki deniz araçlarının transit dışı yakıt ikmali işlemlerinin kontrol ve disiplin altına alınması, standart hale dönüştürülmesi bu suretle İlgi (b),(c),(d) mevzuat gereği seyir, can/mal ve çevre emniyetinin sağlanması, deniz kirliliğine karşı tedbirli olunması amacı ile, denizde ve kıyıda yakıt ikmali yapan tüm deniz araçları donatanı ve işleticileri ile bu hizmeti veren firmaların yetkililerinin yakıt alma/verme işlemi yürütecekleri deniz ve kıyı mevkilerini belirtir başvurularının 22 Nisan 2011 tarihine kadar İstanbul Liman Başkanlığı’na iletilmesi gerektiği,

 

-Başvuruları müteakip İstanbul Liman Başkanlığı’nca yapılacak inceleme neticesinde uygun bulunan mevkiler dışında yakıt ikmali işlemleri yapılamayacağından hareketle müracaatların zamanında geciktirilmeden yapılması,

 

hususları belirtilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz