Menu

Duyurular


Yakın Kıyısal Sefer Tanımı

SİRKÜLER NO: 22.3 / 320-241 = 09/06/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 08/06/2010 tarih ve  2674-285/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“ İlgi: a) Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 03.06.2010 tarih ve

           18371 sayılı yazısı.

         b) Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü’nün 21.05.2010 tarih ve 3253

             sayılı yazısı.

 

Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün İlgi (a) yazısı ile;

 

İstanbul Bölge Müdürlüğü’nün İlgi (b) yazısında, Müsteşarlığın ESS ortamında yayınlanan Gemiadamı Donatımı Asgari Emniyet Belgelerinde geçen “Yakın Kıyısal Sefer” ile ilgili bir sınırlama ve tanımlamanın yer almaması nedeniyle Türk bayraklı gemilerin yurt dışında tabi oldukları Liman Devleti Denetimlerinde sıkıntılar yaşandığının belirlendiği,

 

Bu itibarla, Uluslararası sularda sefer yapan Türk bayraklı gemilerin Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri çerçevesinde tabi oldukları Liman Devleti Denetimlerinde büyük önem arz eden “Yakın Kıyısal Sefer” ile ilgili olarak, Gemiadamı Donatımı Asgari Emniyet Belgelerinde belirtilen tanımlama ve sınırlamaları içeren İngilizce metnin Ek’te gönderildiği belirtilerek konunun ilgililere duyurulması istenmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: ilgi yazı ve eki

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz