Menu

Duyurular


Yağ kayıt Defteri (Makine Dairesi Operasyonları) Değişiklikleri Hk.

SİRKÜLER NO: 20.1 / 064-053 =  31/01/2012

 

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 30/01/2012 tarih ve  375-57/2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Genel Müdürlüğü Gemi Denetimi Dairesi Başkanlığı’nın 22.11.2011 tarihli e-postasına atfen;

 

Uluslararası Denizcilik Örgütü(IMO) nün ana komitelerinden biri olan Deniz Çevresini Koruma Komitesi (MEPC) 62 inci Dönem Toplantısında alınan Karar ve MARPOL 73/78 Sözleşmesi Ek-I kapsamında; Türk Bayraklı gemilerde tutulması gereken kayıtlar için gerekli Yağ Kayıt Defterlerine ait değişiklikler İlgi yazı ile bildirilmiştir. 

 

Bu çerçevede, Yağ Kayıt Defteri Makine Dairesi Operasyonlarını içeren 06.10.2011 tarihli MEPC.1/Circ.736/Rev.2 değişiklikleri yapılarak, yeni basılan Defterler İMEAK Deniz Ticaret Odasında satışa sunulmuştur.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz