Menu

Duyurular


Yabancıların Liman Giriş İzin Talepleri

SİRKÜLER NO: 15.3 / 338-252 = 17/06/2010

 

Değerli Üyemiz,

 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, Deniz Limanı Mülki İdare Amirliklerine gönderilen 26.02.2010 tarih ve 42453 sayılı yazıda “ Ülkemizdeki limanlara karadan ticari maksatla inceleme ve liman yetkilileri ile görüşmelerde bulunmak üzere giriş yapmak isteyen yabancılar için verilecek izinler’in tabi olduğu prosedür çizilmiş olmakla birlikte, söz konusu yazıdan, gemilerin teknik donanımları nedeniyle gemiye girmek zorunda bulunan teknik kişilerin, surveylerin, teknik denetmen gibi gemi sahibi / işleticisi tarafından gönderilen kişilerin de aynı prosedüre tabi tutulduğu anlaşıldığından konunun İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Denizcilik Müsteşarlığı ile görüşülerek açıklığa kavuşturulması hususunda Derneğimizin yapmış olduğu çalışmalar sizlere muhtelif sirkülerlerimiz ve Yönetim Kurulu Toplantı Tutanakları ile bildirilmiş idi.

 

İçinde bulunduğumuz yılın Mart ayından beri yapılan çalışmalar 21.05.2010 tarihinde Denizcilik Müsteşarlığında Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkan ve bir üyesi ve ilgili tüm birimlerin katılımı ile yapılan toplantıda çözüme kavuşturulmuş ve bu toplantıda;

 

1)            26.02.2010 tarih ve 626-42453 sayılı yazının Ülkemizdeki Limanlara karadan ticari nedenlerle inceleme ve liman yetkilileri ile görüşmelerde bulunmak üzere giriş yapmak isteyen yabancılar için verilecek izinleri düzenlediği ancak uygulamada kapsamın genişletilerek söz konusu yazıda belirtilen hususların limanda bulunan gemilere giriş yapmak isteyen tüm yabancılar için de uygulandığı, bu durumun açıklığa ve çözüme kavuşturulması gerektiği,

 

2)            İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’ nce 26.02.2010 tarih ve 626-42453 sayılı yazı uygulamasının Yabancıların Liman Giriş İzinleri ile ilgili olduğu, limanda bulunan gemilere yönelik olmadığı, bu gemilere giriş yapacak kişiler ile ilgili Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş ve Çıkışın Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik ile Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince uygulama yapılacağına dair bir yazının uygulayıcılara gönderilmesi,

 

Kararları alınmıştır.

 

Söz konusu toplantı kararı, toplantıya katılan taraflar ile birlikte gereği için tüm Deniz Limanı Mülki İdare Amirliklerine 26.05.2010 tarihinde 1615-96443 sayılı yazı ile gönderilmiş olup nihai çözüm elde edilmiştir.

 

Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: 1 Yazı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

Bilgi için : İMEAK Deniz Ticaret Odası