Menu

Duyurular


Yabancı Bayraklı Gemilere Verilen Acentelik Hizmetlerinin Vergilendirilmesi ve Belge Düzeni ile Form Ba ve Form Bs’de Bildirimi

SİRKÜLER NO: 10.5 / 255-152  = 28/03/2019


T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü’nün, bila tarih ve sayılı, “Yabancı Bayraklı Gemilere Verilen Acentelik Hizmetlerinin Vergilendirilmesi ve Belge Düzeni ile Form Ba ve Form Bs’de Bildirimi” konulu yazısı ekte sunulmaktadır.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz