Menu

Duyurular


Vize İşlemlerinde Karşılaşılan Sorunlar

SİRKÜLER NO: 15.3 / 0718-583 = 23/12/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 21/12/2009 tarih ve  5423-565/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“İktisadi Kalkınma Vakfı’nın 07/12/2009 tarih ve GE.YKB/442 sayılı yazısına atfen;

 

1.  TOBB desteği  ve European Citizen Action Service (ECAS) işbirliği  ile “Vize Şikayet Hattı” projesi kapsamında vatandaşlarımızca karşılaşılan sorunların bir dökümünün yapılması, vize işlemleri esnasında Türk vatandaşlarından özellikle iş dünyasından talep edilen belgeler, karşı karşıya kalınan prosedürler muhatap oldukları muamele ve zorlukların sistematik bir biçimde tespit ve incelenmesinin amaçlandığı;

 

2. Proje Kapsamında 17 Kasım 2009 tarihinde başlatılan ve bir ay boyunca işlemesi öngörülen telefon hattı ( 0212-324 51 88 – 324 51 99 Hafta içi her gün 09:00-18:00 saatleri arası) ve elektronik posta adresi (vize@ikv.org.tr ) ile farklı kesimlerin aktaracağı sorunların kaydedileceği;

 

3. Projenin amacına ulaşması için ek’te sunulan “Vize Şikayet Hattı Formu” nun en geç   31 Aralık 2009 tarihine kadar kurumlarına gönderilmesi ;

 

İstenilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek:  Vize Şikayet Hattı Formu

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz