Menu

Duyurular


VIKING S30 Cinsi Cansalları

SİRKÜLER NO: 23.1 / 680-545 = 23/09/2020 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 22.09.2020 tarih ve 2516/1040/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan 21.09.2020 tarihli ve E.51577 sayılı yazıda Viking Life-Saving Equipment İstanbul Denizcilik Ticaret A.Ş.'nin 08.09.2020 tarihli ve bila sayılı yazısına atfen; Viking cansallarının 31.10.2013 tarihli ve 2013/243 sayılı Uygulama Talimatı kapsamında test ve bakım yetkisine haiz istasyonlarda 30 ayda bir test ve bakımlarının yapıldığı, cansallarının 10 yaş üzerinde olması halinde test ve bakımlarının 12 ayda bir yapılmasının gerektiği, Uygulama Talimatı kapsamında İdare tarafından uygun görülmesi halinde 10 yıllık sınırlamanın uzatılabileceğinden bahisle söz konusu 10 yıllık sınırlamanın ilgili cansalları için kaldırılmasının talep edildiği ifade edilmektedir.  

Ayrıca; söz konusu talep yazısına ek olarak Viking tarafından gerçekleştirilen 10 yaş ve üzeri farklı tip ve kapasitedeki Viking cansallarının DNV-GL nezaretinde yapılan yerinde değerlendirmesi sonucunda, IMO Res. A.761(18) ve IMO MSC.1/Circ.1328 kapsamında uygun kondisyonda olduğunu gösterir DNV-GL sörvey raporları ile 10 yaş ve üzeri farklı tip ve kapasitedeki cansallarında kullanılan kumaşının laboratuvar testleri sonucunda kumaş bütünlüğünü koruduğunu gösterir raporların İdare'ye  iletildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla; IMO MSC.1/Circ.1328 kapsamında üretilen Viking S30 cinsi cansallarının;

1. SOLAS Bölüm III Kural 20.8.1 kapsamında yapılması gereken yıllık servis bakımlarının cansalı 15 yaşını geçtiğinde uygulanması,

2. 30 ayı geçmeyen sürelerde, IMO Res. A.761(18) kapsamında, onaylı Viking Life-Saving Equipment A.Ş. servis istasyonlarında test ve bakımlarının yapılması,

3. Sirküler kapsamında gemide gerçekleştirilmesi gereken yıllık testlerinin yetkilendirilmiş Viking teknisyenleri tarafından yapılmaya devam edilmesi,

4. 15 yaşını doldurmamış olanlarının hermetik sızdırmazlığının kaybolması halinde 3 ay içinde veya servis süresi olan 30 ay içinde, hangisi önce doluyorsa, servise gönderilmesi, çerçevesinde işlemlerin yürütülmesinin uygun olacağının  değerlendirildiği bildirilmektedir.

 Bu bağlamda, söz konusu can sallarına ilişkin bakım ve test işlemlerinin yukarıda belirtilen maddeler dahilinde yapılması ve uygulamanın sektöre duyurulması istendiği,

 


Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz