Menu

Duyurular


Veteriner Kontrollerine Tabi Ürün İthalatına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

SİRKÜLER NO: 23.1 / 893-693 = 22/11/2021


İlgi: Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 20.11.2021 tarih ve 31665/2021 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘’ Veteriner Kontrollerine Tabi Ürün İthalatında Kontrol Belgesi ve İthalat Aşamalarında Sunulması Gereken Belgeler ile Bunlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (No: 2021/28) ‘’ yazısı ekte tarafınıza sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

  

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz