Menu

Duyurular


Veri Giriş Sorumluları Hk.

SİRKÜLER NO: 11.5 / 418-315 = 27/06/2013
 
 
İlgi: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı’ndan alınan, 18/06/2013 tarih ve 5594 sayılı “Veri Giriş Sorumluları” konulu yazısında;
 
“Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 31.05.2013 tarih ve 37691620/710/973 sayılı yazısına atfen;
 
01.03.2013 tarih ve 28574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Deniz Ticareti İstatistiklerini Düzenleme Yönetmeliğinin Geçici Hükümleri Madde 1’de “Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, kabotaj hattında taşımacılık yapan İşletmeciler ile liman işleticileri, verilerini anlık olarak kaydedebilecekleri elektronik veri toplama bilgi sistemlerini ve bu sistemlerle bağlantılı elektronik altyapı sistemlerini 6 ay içerisinde kurmak zorundadır,” hükmü gereğince liman işleticilerine veri girişleri İçin program yapma zorunluluğu ve yükümlülüğünün getirildiği,
 
Ancak her işletmenin ayrı birer elektronik sistem kurması, verilerin derlenmesinde ve istatistiklerin sağlıklı alınmasında karışıklığa yol açabileceğinin değerlendirildiğinden, tüm Liman İşleticilerinin kullanabileceği ve liman işletmecilerine maddi külfet getirmeyecek bir programın Bakanlığımızca yapılmasının daha uygun olacağının kararlaştırıldığı,
 
Bu kapsamda halen Liman Başkanlıklarının ve gemi acentelerinin kullanmakta olduğu Liman Yönetimi Bilgi Sistemi’ne (LYBS) “Liman İşleticileri” ara yüzünün eklenerek, Yönetmelik gereği Liman İşleticilerinin Bakanlığımıza vermekle yükümlü olduğu veri girişlerinin yapılmasının sağlanacağı ve yakın zamanda devreye alınacağı bildirilmekte olup;
 
Bahse konu Yönetmeliğin 7 inci maddesi gereği, işletmelere kurumsal şifre verileceğinden, istatistiki verilerin derlenmesi, elektronik programların kontrolü ve DTGM istatistik sorumlularıyla koordinasyon sağlayacak veri giriş sorumlusu personeline ait bilgilerin ekte yer alan iletişim bilgileri formuna uygun şekilde doldurularak Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’ne yazılı ve aybike.dogan@udhb.gov.tradresine e-posta ile bildirilmesi ayrıca aynı e-posta adresine her yılın ilk ayında Liman Ücret Tarife Listesi’nin gönderilmesi istenmektedir.”
                                                           
Denilmekte olup, ilgi yazı ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
Recep DÜZGİT
Yönetim Kurulu Başkanı
 
 
 
 
Ek 1: İlgi yazı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz