Menu

Duyurular


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No.395)

SİRKÜLER NO: 10.5 / 057-049 = 21/01/2010

 

Maliye Bakanlığınca, 16/01/2010 tarih ve 27464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No.395)” ekte sunulmuştur.

 

Bu Tebliğ ile mükellef ve vergi sorumlularının izahat talebinde bulunmaları üzerine idarenin vereceği yazılı cevaplara (özelgelere) ilişkin müracaatın nereye yapılacağı, yetkili makamın neresi olduğu, özelge talebinin hangi konuları kapsadığı gibi hususlara açıklık getirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

EK: 1 Tebliğ

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

Bilgi İçin: İMEAK DTO