Menu

Duyurular


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ (Sıra No: 467)

SİRKÜLER NO: 10.5 / 808-691  = 29/12/2015      

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nca, 29 Aralık 2015 tarih ve 29577 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan, “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ (Sıra No: 467)” aşağıda sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz