Menu

Duyurular


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

SİRKÜLER NO: 23.1 / 551-415 = 14/07/2021 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 14.07.2021 tarih ve 2056/762/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

13 Temmuz 2021 tarihli ve 31540 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 1/8/2021 tarihi itibarıyla kurumlar vergisi mükellefleri ile diğer bazı kişilere gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimini verme zorunluluğu getirilmiştir.

Gerçek faydalanıcı bilgisi verme yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri dâhil bütün mükellefler ile diğer kişilerin, en geç 31/8/2021 günü sonuna kadar gerçek faydalanıcı bilgisini elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir. Söz konusu tebliğin tamamı ekte yer almaktadır.

Ayrıca konuyla ilgili detaylı bilgi için MASAK tarafından yayınlanan Gerçek Faydalanıcının Tanınması Rehberi (https://ms.hmb.gov.tr/uploads/sites/12/2021/02/GERCEK-FAYDALANICI-REHBERI.pdf) incelenebilir.

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 


Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


  

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz