Menu

Duyurular


Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Kılavuzu

SİRKÜLER NO: 8.7 / 327-210  = 24/04/2019


T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü İthalat ve Menşe Dairesi’nin “Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Kılavuzu” ve “Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Tebliğinden Yararlanacak Eşya Listesi” konulu yazıları ekte sunulmaktadır.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

                                                                                                      Emin EMİNOĞLU

                                                                                                        Genel Sekreter

 

 

 

Ek 1: Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Kılavuzu

Ek 2: VÖGİ Eşya Listesi

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz