Menu

Duyurular


Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Genelgesi

SİRKÜLER NO: 23.01 / 386-281 =28/05/2021 


İlgi: T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 26.05.2021 tarih ve E-20117910-010.06.02-00064060314 sayılı genelgesi ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 


Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz