Menu

Duyurular


Uzun Süreli Bekleme (Laid Up) Yerleri

SİRKÜLER NO: 13.3 / 0194-0160 = 16/03/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 13/03/2009 tarih ve  1114-136/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

a)     Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 12.03.2009 tarih ve 8221 sayılı yazısı.

b)     05.03.2009 tarih ve 7381 sayılı Bakan Olur’u ile yürürlüğe giren “Servis Dışı Bekleme İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge.

 

İlgi (a) yazı ile;

 

1. Hurdaya ayrılmış gemiler dışında, iş bulamadığı veya hukuki bir kararın sonucunu beklediği için bir geminin ticari faaliyette ve/veya bakım onarımda bulunmadan İdarenin izni alınarak demir sahasında ya da limanda demirleme/bekleme yapması esnasında uyulması gereken kuralların belirlenmesi maksadıyla hazırlanan “Servis Dışı Bekleme İşlemlerinde Takip Edilecek Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge” nin İlgi (b) Olur ile yürürlüğe girdiği, Yönerge ve formların www.denizcilik.gov.tr  adresinde mevcut olduğu,

 

2. Söz konusu Yönerge ve Yönerge çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde Ek(3)’te de bir örneği sunulan uzun süreli bekleme yerlerinin belirlenmiş olduğu, uzun süreli bekleme (laid up) için sadece bu belirlenen alanların kullanılacağı,

 

bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

EKLER:

EK 1: İlgi (b) Yönerge Örneği (4 Sayfa)

EK 2: Formlar (3 Sayfa)

EK 3: Bekleme (Laid Up) Yerleri Koordinatları (1 Sayfa)

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz