Menu

Duyurular


Uzak Ülkelere Hizmet İhracatı Anket Çalışması

SİRKÜLER NO: 23.1 / 900-699 = 23/11/2021 


İlgi: Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğünün 19.11.2021 Tarihli  E-61547667-044-00069299741 sayılı yazısında;

‘’Bilindiği üzere, Bakanlığımızca hizmet ihracatımızın artırılmasını, hizmet ticaretimizde pazar çeşitliliğinin sağlanmasını ve farklı ülkelere yönelik ticaretimizin geliştirilmesini teminen çeşitli çalışmalar yapılmakta olup, bu kapsamda, Bakanımız Sayın Mehmet MUŞ’un talimatlarıyla geleneksel pazarlarımızın dışında kalan uzak ülkelerle hizmet ticaretimizin geliştirilmesine ilişkin bir strateji belgesi oluşturulmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda, STK’lar ve ilgili sektör temsilcilerinin görüşlerine ilaveten, bir anket yapılarak ihracatçı firmalarımızın da görüşlerinin alınması ve hazırlanacak strateji kapsamındaki eylem planlarında bu geri dönüşlerin değerlendirmeye alınarak firmalarımızın ihtiyaçlarına odaklı planlamaların yapılabilmesi amaçlanmaktadır.

Bu çalışma çerçevesinde kullanılan araçlardan birisi de hizmet ihracatı gerçekleştiren firmalarımıza yönelik hazırlanan anket çalışması olup bu çalışma ile katılımcı firmalarımızın uzak ülkelere ihracatında karşılaştıkları problemlerin belirlenmesi ve bu problemlere yönelik çözüm önerilerinin alınarak firmalarımızın politika oluşturma sürecine dahil edilmesi ve anket sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda oluşturulacak politikalar ile firmalarımızın uzak ülkelere ihracatının kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede, 26 Kasım 2021 tarihine kadar aktif olan anket bağlantısının (http://s.alchemer.com/s3/f3b078e82aa6) firmalarımıza iletilerek anketi doldurmaları konusunda bilgilendirilmesi ve kurumunuzca takibinin yapılması hususunda gereğini rica ederim.’’

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 


Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz