Menu

Duyurular


Usta Gemiciler İçin Olan Asgari Ücretin Yeniden Gözden Geçirilmesi

SİRKÜLER NO: 21.1 / 0321-239 = 16/05/2011

 

Usta Gemiciler İçin Olan Asgari Ücretin Yeniden Gözden Geçirilmesi

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 13/05/2011 tarih ve  2009-302/2011 sayılı yazısı.

 

 

İlgi yazı ile;

 

“ICS/ISF’den alınan 05 Mayıs 2011 tarih ve ICS&ISF(11)35 sayılı yazı ve Eki 04.05.2011 tarih ve LA(11)17 sayılı ISF yazısı ve Eki’ne atfen;

 

Ortak Denizcilik Komisyonu Gemicilerin Ücretleri Alt Komitesinin 26-27 Nisan 2011’de Cenevre’de yaptığı Toplantıda Usta Gemicilere ait ILO Asgari Ücretinin Yeniden gözden geçirilmesinin görüşüldüğüne işaret edilmiş ve  ILO asgari ücret görüşmelerinin Hamburg’da yapılacak olan ICS/ISF Yıllık Toplantısında gündemde olacağı belirtilmiştir.  İlgi yazı Ek’inde, ISF’nin bu konudaki 04.05.2011 tarih ve LA(11)17 sayılı yazısı ve Eki (Annex)”ILO Asgari Aylık Esas Ücreti veya Usta Gemicilere ait Ücret rakamı ile İlgili Karar” gönderilmiş olup, üzerinde anlaşmaya varılan asgari ücret rakamının işverenle işçi temsilcileri arasındaki toplu görüşme ve pazarlığa hiçbir şekilde zarar vermeyeceği ifade edilmektedir.

 

İlgi yazı Ekinin İMEAK Deniz Ticaret Odasınca yapılan Türkçe çevirisi (Ek-1) ve İlgi yazı ve Eki (Ek-2) ilişikte sunulmaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi yazı ve Eki

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz