Menu

Duyurular


Ürün Güvenliği Ve Denetim İle İlgili Genelgeler

SİRKÜLER NO: 23.1 / 56-42 = 21/01/2021 İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 20.01.2021 tarih ve 284/71/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gönderilen 15.01.2021 tarih ve 396 sayılı Ekte sunulan yazıda;

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gelen yazıya atfen; ‘'CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği'' (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2021/25) kapsamında üretim girdisi muafiyet belgelerini düzenlenme ve denetleme yetkisinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda olduğu belirtilmiştir.

Yazıda, üretim girdisi muafiyeti işlemlerinin uygulama usul ve esaslarını belirleyen ekte birer örneği sunulan Genelgelerin 05.01.2021 tarihinde ilgili Bakanlık tarafından yayımlandığı,

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

  

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz