Menu

Duyurular


Umurbey Vatandaş Portalı

SİRKÜLER NO: 23.1 / 974-783 = 28/12/2020 


İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan 28.12.2020 tarihli ve E-80368960-125.01.01-72738 sayılı yazısı.

 

 

 

          Bilindiği üzere, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 478 inci maddesi (d) bendi "Her cins gemi, deniz ve içsu aracının; sicilinin ve/veya kaydının tutulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, bunların tescilini ve/veya kaydını yapmak; alımı, satımı ve kiralanmasıyla ilgili usul ve esasları belirlemek" hükmü uyarınca tüm gemi, deniz ve içsu araçlarının sicilleri Bakanlığımız tarafından tutulmaktadır.

 

         Bakanlığımız görev ve yetkileri kapsamında ilgili mevzuatı çerçevesinde gemi, deniz ve içsu araçlarının sicil işlemleri için vatandaş başvurularının portal üzerinden gerçekleştirilmesine yönelik Umurbey Vatandaş Portalı e-Devlet Entegrasyonu çalışmaları tamamlanmıştır. Bütün gemiler için isim başvuruları ile "Yapı Halindeki Gemilere Özgü Sicil, Türk Uluslararası Gemi Sicili, Milli Gemi Sicili ve Bağlama Kütüğü İşlemleri"ne yönelik tüm işlemler için vatandaşlarımız "Umurbey-Denizcilik Vatandaş Portalı Girişi" (https://www.turkiye.gov.tr/uab-umurbey--denizcilik-vatandas-portal-girisi-5190) adresinden başvurularını yapabileceklerdir.

 

        Bu itibarla, bahse konu sistem 01.01.2021 tarihi itibarıyla kullanılmaya başlanılacak olup konunun önemine binaen tüm sektöre duyurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

  

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz