Menu

Duyurular


Umman ile Denizyolu Taşımacılığı Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1   / 494-423 = 30/07/2015
 

 
İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 29/07/2015 tarih ve 3120-581/2015 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün 14.07.2015 tarih ve 88890 sayılı yazısına atfen;
 
- Umman'da bulunan önemli şirketlerin sahiplerinin veya üst düzey yöneticilerinin katılımıyla her yıl gerçekleştirilen "Ekonomik ve Ticari Heyet Programı"nın, bu yıl Ekim ayının başında İstanbul'da düzenlenmesinin planlandığı,
 
- Umman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'nın İstanbul'daki etkinlik kapsamında, Umman Sultanlığı ile Türkiye arasında doğrudan veya aktarmalı bir denizyolu taşımacılığı hattının kurulmasına yönelik bir anlaşma imzalanması konusunda istekli olduğu belirtilmekte olup, bu hattın kurulması ve işletilmesi ile ilgilenebilecek firmaların iletişim bilgilerine ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.
 
Bu kapsamda, Ekonomi Bakanlığı'na iletilmek üzere Umman ile Türkiye arasında doğrudan veya aktarmalı bir denizyolu taşımacılığı hattının kurulmasına yönelik görüş ve değerlendirmelerin en geç 07.08.2015 Cuma günü mesai bitimine kadar Odamıza gönderilmesi hususunda bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz