Menu

Duyurular


Uluslararası Sefer Yapan Gemilerin Limanlarda Sahil Elektrik Bağlantılarındaki Emniyetli Uygulamalar Yönergeleri

SİRKÜLER NO: 23.1 / 853-595 = 13/12/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 12.12.2019 tarih ve 6913-860/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası’nın 03.12.2019 tarih ve MC (19)98 sayılı yazısına atfen;

 

IMO Gemi Sistemleri ve Ekipmanları Alt Komitesine (Ship Systems and Equipment-SSE) sunulmak üzere hazırlanmış “Uluslararası Sefer Yapan Gemilerin limanlarda Sahil Elektrik Bağlantılarındaki Emniyetli Uygulamalar Yönergelerinin” geliştirilmesine yönelik rapora ilişkin ICS bildirimi Ek’te sunulmaktadır.

Söz konusu yorum raporu hakkındaki görüş ve önerilerinizin ICS’e iletilmek üzere 16 Aralık 2019 tarihi mesai bitimine kadar İMEAK Deniz Ticaret Odası’na (iletisim@denizticaretodasi.org.tr) gönderilmesi hususu,”

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz