Menu

Duyurular


Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/5) Hk.

SİRKÜLER NO: 10.5 / 680-510   = 23/12/2014
 

"Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu tarafından, ‘‘Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/5)’’ 19 Aralık 2014 Tarihli ve 29210 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
 
Bahse konu Tebliğin amacı; şirketlerin uluslararası rekabet güçlerinin geliştirilmesine yönelik şirketler, işbirliği kuruluşları ve Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasıdır.
 
Bahse konulu Tebliğ değişikliği, Odamız (www.denizticaretodasi.org.tr) web sayfasında Mevzuat/Tebliğ duyuları  bölümünde yer almaktadır.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
 
EK: Bahse Konulu Tebliğ (6 sayfa)
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz