Menu

Duyurular


Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği

SİRKÜLER NO: 22.4 / 0117-088 = 22/02/2011

 

Dış Ticaret Müsteşarlığınca, 08/02/2011 tarih ve 27840 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No.2011/25)” aşağıda sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Kenan Türkantos

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

 

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

 

 

 

8 Şubat 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27840

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİ STATÜSÜNE İLİŞKİN

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2011/25)

          MADDE 1 – (1) 2006/21  sayılı Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği hükümlerine aykırı davranan aşağıda unvanı ve adresi belirtilen şirketin “Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsü”, 2005/9454 sayılı Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 13 üncü maddesinin (d) bendi uyarınca geri alınmıştır.

S.I.C.E.A. ULUSLARARASI GÖZETİM SERVİSLERİ LTD. ŞTİ.

Libadiye Cad. Ünalan Mah. Göztepe Soyak Sitesi

15 Blok D: 289 Kat: 4

Üsküdar/İSTANBUL

          MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.