Menu

Duyurular


Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (2010/40)

SİRKÜLER NO: 22.4 / 508-387 = 20/09/2010


Dış Ticaret Müsteşarlığınca, 12/09/2010 tarih ve 27697 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (2010/40)” aşağıda sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

Bilgi İçin: İMEAK DTO

 

 

 

 

12 Eylül 2010 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27697

TEBLİĞ

             Dış Ticaret Müsteşarlığından:

ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİ STATÜSÜNE İLİŞKİN DIŞ

TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

TEBLİĞ NO: (2010/40)

             MADDE 1 – 2006/21 sayılı Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği hükümlerine aykırı davranan aşağıda unvanı ve adresi belirtilen şirket, 2005/9454 sayılı Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejim Kararı'nın 13'üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca, bir ay süreyle faaliyetten men edilmiştir.

 

PARİON ULUSLARARASI GÖZETİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Değirmencik Köyü

Biga/ÇANAKKALE

 

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımından 15 gün sonra yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.