Menu

Duyurular


Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış ...............

SİRKÜLER NO: 22.4/0496-369 = 24/08/2007

                                               

Dış Ticaret Müsteşarlığınca, 16/08/2007 tarih ve 26615 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan  "Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No. (2007/52)"  aşağıda sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

(Genel Sekreter)

 

 

Bilgi için: İMEAK Bölgeleri DTO 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

 

 

 

17 Ağustos 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26616

TEBLİĞ

          Dış Ticaret Müsteşarlığından:

ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİ STATÜSÜNE İLİŞKİN DIŞ

TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

TEBLİĞ NO: (2007/52)

          MADDE 1 – (1) 2006/21 sayılı Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüe İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği hükümlerine aykırı davranan aşağıda unvanı ve adresi belirtilen şirket, 2005/9454 sayılı Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 13’üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca, bir ay süreyle faaliyetten men edilmiştir.

          L.D.S. ULUSLARARASI GÖZETİM VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.

          İbrahim Paşa Cad. Göksel Sok.No: 9

          Kanlıca - Beykoz / İSTANBUL     

          MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımından 15 gün sonra yürürlüğe girer.

          MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.