Menu

Duyurular


Uluslararası Gemiler için Çin Katma Değer Vergisi (VAT) Muafiyeti Hk.

SİRKÜLER NO: 10.5  / 758-573 = 24/12/2013

 
İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 19/12/2013 tarih ve  5189-732 / 2013 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“İlgi: (a) 01.11.2013 tarih ve 4294 sayılı, Sirküler No: 638/2013 Sirküler yazımız ve Ekleri.
       (b) Uluslararası Deniz Ticaret Odası'ndan (ICS) alınan 18 Aralık 2013 tarih ve SPC(13)38 sayılı yazı.
 
İlgi (a) yazıda, Uluslararası Deniz Ticaret Odası’nın (ICS), Çin Ekonomi Bakanlığı’na 1 Ağustos 2013’den itibaren Çin’de yabancı şirketlere uygulanmaya başlanan Katma Değer Vergisi uygulaması dolayısıyla yabancı armatörlerin karşılaştığı güçlükleri iletmiş olduğu ve bu sorunun çözülmesini istediği belirtilmişti.
 
Odamıza ICS’den yeni gönderilen İlgi (b) yazıda, Armatörler Birliği ve Asya Armatörler Birliği Forumuna teşekkür edilmekte  ve Çin Maliye Bakanlığı’nın (MOF) ve Devlet Vergi İdaresi’nin (SAT) yakın zaman önce tamamlanan VAT yasalarından deniz ulaştırmasını muaf tutmayı müştereken kararlaştırmış oldukları bildirilmektedir. Söz konusu yazıda, bu muafiyetin mevcut düzenlemelerin ilk olarak yürürlüğe girdiği 1 Ağustos 2013 tarihini kapsayacak şekilde  (makabline şamil) olacağı da  belirtilmiştir.
 
MOF ve SAT tarafından bu muafiyeti açıklayan müşterek bir sirküler (Caishui 2013 No 106) yayınlanmış olup, ICS, anılan sirkülerin tam İngilizce metni sağlanınca bunu da duyuracaklarını bildirmektedir."
 
                                                                                                      
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek 1: İlgi (b) yazı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz