Menu

Duyurular


Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodunun Türk Bayraklı Gemilere ve İşletmecilerine Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 22.5  / 376-288 = 12/06/2013
 
 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, 12 Haziran 2013 tarih ve 28675 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan, “Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodunun Türk Bayraklı Gemilere ve İşletmecilerine Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” aşağıda sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
Emin EMİNOĞLU
Genel Sekreter
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz
 
 
 
 
 
12 Haziran 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28675
YÖNETMELİK
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
ULUSLARARASI EMNİYET YÖNETİMİ KODUNUN TÜRK BAYRAKLI
GEMİLERE VE İŞLETMECİLERİNE UYGULANMASINA DAİR
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
İLİŞKİN YÖNETMELİK
MADDE 1 –27/10/2009 tarihli ve 27389 sayılı Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodunun Türk Bayraklı Gemilere ve İşletmecilerine Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinden sonra gelmek üzere (d) bendi ilave edilmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
“d) Ulusal sefer yapan petrol tankerleri, kimyasal tankerler ve gaz taşıyıcılarını,”
MADDE 2 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 –Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.