Menu

Duyurular


Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodu (Uygulama Talimatı) Hk.

SİRKÜLER NO: 22.5 / 466-348 = 19/07/2013
 
İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 18/07/2013 tarih ve  2845-435 / 2013 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“27.10.2009 tarih ve 27389 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Uluslararası Emniyetli Yönetim Kodunun Türk Bayraklı Gemilere ve İşletmecilerine Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin, Odamızın 12.06.2013 tarih ve 365 no.lu sirküleri ile de duyurulan 12.06.2013 tarih ve 28675 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan revizyonu doğrultusunda, “Ulusal Sefer Yapan Petrol Tankerlerinde, Kimyasal Tankerlerde ve Gaz Taşıyıcılarında” ve bu gemilerin işletmeci firmalarında Emniyet Yönetimi Kodu’nun uygulanacağı,
 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca, Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodunun Türk Bayraklı Gemilere ve İşletmecilerine Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında, anılan gemilerde ve bu gemilerin kara ofislerinde Emniyet Yönetimi Kodunun uygulanması için 15.07.2013 tarih ve 2013/72 sayılı Uygulama Talimatı yayımlandığı,
 
Anılan Uygulama Talimatında, işletmeci firma tarafından belirtilen şekilde “Atanmış Kişi (DPA)” atamasının yapılarak, bunun onayı için de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak bildirilmesi ve ayrıca, gemi ve kara ofisinin Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodu      (ISM Kod) uyumuna yönelik olarak, Uygulama Talimatı kapsamında gerekli hazırlıkların yapılarak ilgili Liman Başkanlığı’na veya Bakanlıklarınca yetkilendirilmiş klas kuruluşlarına en geç 6 Eylül 2013 tarihine kadar başvuru yapılması, başvurusunu Bakanlıklarınca yetkilendirilmiş klas kuruluşlarına yapanların da bu başvurularını aynı gün içinde en yakın Liman Başkanlıklarına ibraz etmeleri gerektiği,
 
Söz konusu Uygulama Talimatı ve Ek’lerine Bakanlıklarının www.didgm.gov.tr internet adresinden erişim sağlanabildiği,
 
Bu itibarla, konunun önemine binaen uygulamanın Sektöre duyurulması istenmektedir.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
Emin EMİNOĞLU
Genel Sekreter
 
 
 
EK: İlgi Yazı Örneği ve Uygulama Talimatı Ekleri
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz