Menu

Duyurular


Uluslararası Deniz Ticaret Odası Yetkililerinin Panama Kanalı İdaresi (ACP)...

SİRKÜLER NO: 9.1 / 0258-210 = 17/04/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 16/04/2009 tarih ve  1667-189/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan İMEAK DT’na gönderilen 15/04/2009 tarih ve CAN (09)10 sayılı yazısına atfen;

 

ICS yetkililerinin, Panama Kanalı İdaresi (ACP) ve ardından Panama Deniz Ticaret Odası temsilcileri ile toplantı yaptıkları ve bu toplantılarda ücret artışları ile ilgili birtakım ilerlemeler kaydedildiği belirtilmektedir. Buna göre; kanaldan geçen gemiler için iki ücret indirimi seçeneği söz konusu olmuştur. İlk olarak, ACP, boş konteyner gemilerine uyguladığı ücreti, % 20 dolu olan konteyner gemilerine uygulamayı teklif etmiş, ICS bu oranın % 40-60 arası olması gerektiğini savunmuştur. İkinci olarak ise, denizcilik endüstrisinin her kolunu ilgilendirecek şekilde, rezervasyon ücretlerinin düşürülebileceği belirtilmiştir. Ancak her iki konuda da bir mutabakata varılamamıştır.

 

Çoğu gemi tipi için ücret artışlarının olacağı 1 Mayıs 2009 tarihinden önce bir sonuca varabilmek üzere, ICS, bu konuyla ilgili üye görüşlerini istemektedir. Buna bağlı olarak, ICS’e iletilmek üzere görüş ve önerilerinizi 24 Nisan 2009 tarihine kadar ahu.yalcin@denizticaretodasi.org e-posta adresine “CAN(09)10” referansı ile gönderilmesi gerekmektedir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz