Menu

Duyurular


Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları Teşkilatı Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

SİRKÜLER NO: 11.5 / 391- 229 = 07/06/2024


 

İlgi: Resmi Gazete’den alınan 06.06.2024 tarih ve 32568/2024 karar sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi. (Kanun No: 7515) yazısı ekte tarafınıza sunulmuştur. 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz