Menu

Duyurular


Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2009/10)

SİRKÜLER NO: 23.1 / 0722-586 = 25/12/2009

 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nca, 19/12/2009 tarih ve 27437 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2009/10)” ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: 1 Tebliğ

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

Bilgi İçin: İMEAK DTO