Menu

Duyurular


Uluslararası Akdeniz Enerji Konferansı 8-9 Aralık 2014

SİRKÜLER NO:12.3/592-438= 14/11/2014     

İMEAK Deniz Ticaret Odası'ndan alınan, 14/11/2014 tarih ve 4781-768  2014 sayılı yazısında;
 
 
"İlgi: TOBB 'un 11.11.2014 tarih ve 0411/21281 sayılı yazısı.
 
 
İlgi yazı ile İstanbul Ticaret Odası'ndan (İTO) alınan bir yazıya atfen,
 
- İTO ev sahipliğinde, Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (ASCAME) tarafından 8-9 Aralık 2014 tarihlerinde “Uluslararası Akdeniz Enerji Konferansının” düzenleneceği,
 
- Yazıda devamla, ülkemizden ve yurt dışından konularında uzman ve üst düzey yetkili katılımcıların yer alacağı 8 Aralık 2014 günü gerçekleştirilecek konferans çerçevesinde Akdeniz enerji sektöründe yaşanan son gelişmeler ekseninde, Akdeniz'in ekonomik geleceğinin tartışılmasının hedeflendiği ve Akdeniz ülkelerinden misafir Bakanların ve milletlerarası teşkilatların üst düzey yetkililerinin bir araya getirilerek, görüşlerini paylaşmalarının amaçlandığı,
 
- Ayrıca, 9 Aralık 2014 günü İTO'da gerçekleştirilecek olan ikili görüşmeler etkinliği çerçevesinde ise ülkemiz ve Akdeniz ülkelerinden gelecek enerji sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcilerinin bir araya getirileceği,ifade edilmektedir."
 
denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz