Menu

Duyurular


Uluslar arası Güvenli Gemi Yönetimi ve Deniz Kirlenmesinin Önlenmesi

SİRKÜLER NO: 2.2 / 0153-121 = 09/03/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 08/03/2010 tarih ve  1106-130/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“ Uluslar arası Denizcilik Örgütü (IMO) Deniz Emniyet Komitesi’nin 273 / 85 sayılı kararına atfen;

 

Uluslararası Güvenli Gemi Yönetimi ve Deniz Kirlenmesinin Önlenmesi hakkındaki MSC.273(85) sayılı değişiklik önergesi 26 Kasım 2008 - 05 Aralık 2008 tarihlerinde düzenlenmiş olan IMO MSC 85 Toplantısında kabul edilmiş olup, 01 Temmuz 2010 tarihinde yürürlülüğe girecektir. Buna göre,

 

1)Firmaların gemide ve limanda iç güvenlik denetim tarihlerinin 12 aylık zaman diliminden fazla olmaması (Olağanüstü hallerde 3 ayı geçmemek kaydı ile bu süre uzatılabilir) hususu değiştirilmiştir.

2)Mevcut Emniyet Yönetimi Sertifikası’nın geçerlilik süresi dolduğu zaman, yeni verilecek olan sertifikanın eskisinin geçerliliğinin dolduğu tarihten itibaren 5 yılı aşmayacak şekilde geçerli olması gerekmektedir.

3)Emniyet Yönetimi Sertifikası süresi dolan bir geminin yenileme teyidini yapacak olan limanda olmaması durumunda, İdare, sertifikanın süresini üç ayı aşmamak koşulu ile uzatabilecektir. Bu uzatma sadece geminin teyit alacağı limana gidebilmesi için sağlanacaktır.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: İlgi yazı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz