Menu

Duyurular


Ulusal AIS Klas-B CS Cihazı Süre Uzatımı

SİRKÜLER NO:18.2 / 433-345 = 26/06/2008

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 26/06/2008 tarih ve 3371/325-2008 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

İlgi:

a)     Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 24.06.2008 tarih ve 22085 sayılı yazısı.

b)     11.09.2007 tarih ve 26640 sayılı Tebliğ.

c)     24.06.2008 tarih ve 21922 sayılı Olur.

 

Gereği Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerine İMEAK DTO’na bilgili gönderilen İlgi (a) yazı ile;

 

1. Kıyılarımızda seyir emniyetini ve deniz güvenliğini arttırmak amacıyla gemi ve deniz araçlarına donatılacak AIS Klas-B CS cihazının ülkemizde uygulanmasına ilişkin İlgi (b) Tebliğin yayınlandığı,

 

2. Denizcilik Müsteşarlığı’nın, söz konusu Tebliğ kapsamında üretici ve/veya ithalatçı firmalara “Uygunluk Belgesi” vermeye başladığı, bu kapsamda şu ana kadar yalnızca iki yerli firmanın uygunluk belgesi alabildiği,

 

3. İlgi (c) Olur ile konuyla ilgili daha fazla üretici firmanın piyasaya ürün arzını sağlaması ve bu sayede rekabet ortamının arttırılması amacıyla, AIS Klas-B CS Cihazı donatımı sebebiyle Denize Elverişlilik Belgesi (DEB) süresi 30 Haziran 2008 tarihine kadar sınırlandırılan gemilerden AIS Klas-B CS cihazını takmamış olanlara düzenlenecek yeni DEB’lerine “01 Ekim 2008 tarihine kadar Ulusal AIS Klas-B CS Cihazının donatılmış olması kaydıyla geçerlidir” ibaresi eklenerek AIS Klas-B CS cihazının söz konusu gemilere takılma süresinin 01 Ekim 2008 tarihine kadar uzatılmasının uygun görüldüğü,

 

bildirilmektedir. 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz