Menu

Duyurular


Ülkeye Giriş Tedbirleri

SİRKÜLER NO: 23.1 / 919-716 = 29/11/2021 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 29.11.2021 tarih ve 3148/1236/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;


‘’İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 26.11.2021 tarih ve 19294 sayılı Ek'te sunulan yazıda özetle;

Genel Müdürlüklerinin, 13.11.2021 tarih ve 18513 sayılı Genelgesi ile 15.11.2021 tarihinden itibaren tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımızdan ülkeye girişte uygulanacak tedbirlerin belirlendiği, Sağlık Bakanlığının 26.11.2021 tarih ve 1491647 sayılı yazısı ile salgının küresel seyrinde yaşanan yeni gelişmeler doğrultusunda ülkeye girişte uygulanacak olan tedbirlerde bazı değişikliklere ihtiyaç duyulduğu ifade edilerek,

Bu doğrultuda;

1-Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla doğrudan seyahat edilmesine 27.11.2021 Cumartesi gününden itibaren izin verilmeyeceği, bu nedenle 27.11.2021 Cumartesi gününden itibaren Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den ülkemize gelen tüm uçuşların (ambulans, özel ve kargo uçuşları hariç) yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulduğu,

2-Herhangi bir sebeple son 14 günde Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'de bulunduğu anlaşılan kişilerden ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporunun ibrazının talep edileceği ve bu kişilerin, aşılı olma ya da son 180 günde hastalığı geçirme durumuna bakılmaksızın ücretlerini kendileri karşılamak kaydıyla Valiliklerce belirlenecek mekanlarda 14 gün süreyle karantinaya alınacağı,

Bu şekilde karantinaya alınan kişilere 10. günün sonunda yaptırılacak PCR testinde negatif sonuç alınmasıyla karantinanın sonlandırılabileceği, PCR test sonucunun pozitif çıkması halinde ise Sağlık Bakanlığı Rehberleri doğrultusunda kişilerin izolasyona alınacağı ve 14. gününün sonunda yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda izolasyon tedbirinin sonlandırılacağı,

3-Genel Müdürlüklerinin, 13.11.2021 tarih ve 18513 sayılı Genelgesi ile belirlenen ülkeye giriş tedbirlerinin bahse konu ülkeler (Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve) dışındaki ülkeler için aynı şekilde uygulanmaya devam edileceği,

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Vali/Kaymakam ve Sınır Kapısı Mülki İdare Amirleri tarafından sınır kapılarında görevli tüm kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınarak, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususu,’’


Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz