Menu

Duyurular


Ukrayna'da Servis Dışı Bekleyecek Gemiler

SİRKÜLER NO: 23.1 / 168-124 = 17/03/2022 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 17.03.2022 tarih ve 1539/228/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan ve ekte sunulan 16.03.20222 tarihli ve E-19463099-199-228779 sayılı yazıda, Ukrayna Denizcilik İdaresince hazırlanan ve Ukrayna'nın İngiltere Büyükelçiliği tarafından Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne (IMO'ya) iletilen "Ukrayna Limanlarında servis dışı bekleyecek gemiler (Laying Up Vessels)" ile ilgili rehberin, Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO'nun) 14.03.2022 tarihli ve 4534 sayılı sirküleri ile üye ülkelere ve ilgili kurum/kuruluşlara duyurulduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, yazıları Ek'inde gönderilen söz konusu sirkülerin, Ukrayna Limanlarında ve/veya demirleme sahalarında servis dışı olarak bekleyecek olan gemilerde; denizde can, mal ve çevre emniyeti ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerekli risk değerlendirmesinin yapılabilmesi, ilgili tedbirlerin alınabilmesi ve gerekli iş ve işlemlerin buna göre tesis edilebilmesi bakımından sektöre ivedilikle duyurulması istendiği,’’


Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

  

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

  

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz