Menu

Duyurular


Ukrayna Limanlarında Gemilerdeki Yakıt Miktarının Sıkı Kontrolü

SİRKÜLER NO: 8.6/0479-354 = 10/08/2007

 

İlgi:  İMEAK Bölgeleri DTO'dan alınan, 10/08/2007 tarih ve 4078-329/2007 sayılı "Ukrayna Limanlarında Gümrük Yetkilileri Tarafından Gemideki Yakıt Miktarının Sıkı Kontrolü" hakkındaki sirküleri.

 

İlgi sirküler ile ;

 

P&I American Club’ün yayınladığı 10 Ağustos 2007 tarihli “Denizcilik Haberleri”nde;

 

1. Ukrayna Gümrük İdaresinin, Ukrayna Limanlarına giriş yapan yabancı bayraklı gemilere karşı agresif bir tutum içine girdiği,

 

2. Ukrayna’nın Karadenizde bulunan ana limanlarında, gümrük görevlilerinin, limana giriş kleransı esnasında yabancı bayraklı gemilerin yakıt tanklarının iskandil ölçümlerinin yapılarak kontrol edilmesine yönelik bir prosedür başlattığı,

 

3. Gümrük görevlilerince yapılan hesaplamalarda, ortaya çıkan gerçek fuel oil ve diesel oil miktarının, gemi tarafından deklere edilen miktardan farklı olduğunun ortaya çıktığı, çoğu durumda, ölçülen miktarın, gemi kaptanının beyan ettiğinden fazla olduğu,

 

4. Bu gibi farklılıkların tespit edildiği durumlarda, yakıt kaçakçılığı adı altında, gemilere 2500 USD’dan az olmayan cezalar kesildiği, rapor edilen en yüksek cezanın ise 10.000 USD olduğu,

 

5. Bu durumların, Başmühendislerin geminin liman girişine yakın zamanda yakıt tanklarını iskandil ederek yakıt miktarı ölçümü yapmadığını ortaya çıkardığı, Başmühendislerin, orjinal yakıt sörveyini esas alarak tahmini bir teorik hesap üzerinden yakıt bildirimi yaptığı ve bunun sonucu hatalı sonuçların ortaya çıktığı, gümrüklerinde bu tutarsızlıklar sebebiyle gemileri ceza ödemeye mahkum ettiği,

 

6. Bu durumlar muvacehesinde, Ukrayna limanlarına giriş yapacak gemilerin kaptanlarının, liman girişinden hemen öncesinde yakıt tanklarının iskandil ölçümlerinin yapıldığından emin olması, böylece gemide bulunan yakıt miktarlarının kesin olarak deklere edilerek, gümrük görevlilerince ölçülen değerlerle farklılıkların minimum seviyelere indirilerek, gereksiz cezaların önüne geçilebileceği,

belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.                                              

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

(Genel Sekreter)

 

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz