Menu

Duyurular


Ukrayna Liman Tarifeleri üzerinden KDV alınması hk.

SİRKÜLER NO: 10.2 / 0621-445 = 18/10/201124/08/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 17/10/2011 tarih ve  3973-555/2011 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığı’nın 12.10.2011 tarih ve 7280652 sayılı yazısına atfen;

 

1. Ukrayna’da Liman Tarifeleri Üzerinden KDV alınması uygulamaları ile ilgili olarak, Kiev Büyükelçiliğimizce Ukrayna Altyapı Bakanlığı yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda aşağıdaki bilgilerin edinildiği,

 

- Vergi Yasasına aşağıdaki paragrafın eklenmesine dair Yasa Tasarısı Parlamento’da 7 Temmuz 2011 tarihinde kabul edilmiştir;

 

Madde 197.9: Uluslararası yolcu, yolcu yükü ve kargo taşımacılığı yapan yabancı ve yerli gemilere hizmet sağlanmasına   ilişkin ve bu gemilerin Ukrayna mevzuatı uyarınca liman hizmetleri için ödeme yaptıkları işlemler vergiden muaftır.

 

- Parlamentoda kabul edilen Yasa Tasarısı 18 Temmuz 2011 tarihinde Parlamento Başkanı tarafından onay için Devlet Başkanına gönderilmiştir.

 

- Devlet Başkanı sözkonusu kararı 1 Ağustos 2011 tarihinde imzalamıştır.

 

- Yasa 5 Ağustos 2011 tarihinde Ukrayna Resmi Gazetesi “Golos Ukrainy”de yayınlanmıştır.

 

- Yasa, 1.Maddesi gereği 6 Ağustos 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

- Yasa 2.Maddesi uyarınca 1 Ağustos 2011 tarihinden itibaren uygulanmaktadır.

 

2.  Kiev Büyükelçiliğimizin yazısında; yasal değişiklikle, yabancı gemiler meyanında Türk gemilerinin de Ukrayna limanlarından aldıkları hizmetler için yaptıkları ödemelerin  1 Ağustos 2011 tarihi itibariyle KDV’den muaf kılındığının anlaşıldığının belirtildiği,

 

3. Konunun hukuki detaylarını içeren bir notun Kiev Büyükelçiliğimizden alınmakla ilişikte sunulduğu,

 

belirtilmektedir.

 

Bu kapsamda, İlgi yazı ve Ek’inde yer alan Kiev Büyükelçiliği’nden alınan ve konunun hukuki detaylarını içeren bilgi notunun birer örneği Ek’te sunulmaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

EK: İlgi Yazı ve Ek’inin Örneği (3  Sayfa)

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz