Menu

Duyurular


Ukrayna’nın Herson ve Skadovsk Limanlarının Geliştirilerek İşletilmesi

SİRKÜLER NO: 2.7  / 045-041 = 20/01/2016      

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 19/01/2016 tarih ve 238-49/2016 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı  Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'nün 12.01.2016 tarih ve E.1828 Sayılı yazısına atfen;
 
Dışişleri Bakanlığından alınan 29 Aralık 2015 tarihli bir yazıdan bahisle;
 
Ukrayna'nın Herson ve Skadovsk Limanlarının halihazırda iyi yönetilmemesi, kapasitelerinin layıkıyla kullanılmaması ve geliştirilmeleri için yatırıma ihtiyaç duyulması nedeniyle yap-işlet-devret modeliyle işletme hakkının devredilmesinin planlandığı, henüz bu proje için yasal mevzuatın tamamlanmamış olmakla birlikte bu konuda çalışmaların sürdüğü ve Herson'da yerleşik bir işadamımızın da desteğiyle bazı Türk firmalarının projeye ilgi gösterdiklerinin öğrenildiğinin kaydedildiği,”
 
Bildirilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek 1: ilgi yazı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz