Menu

Duyurular


UIM Dünya Offshore 225 Şampiyonası Hk.

SİRKÜLER NO: 13.7 / 637-447 =  17/10/2012

 

İlgi: T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı’ndan alınan, 17/10/2012 tarih ve B.11.0.DİD.0.01.4.VT/199.02/11017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“İlgi: a) 05.10.2012 tarih ve 474 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü'nün yazısı,

       b)08.10.2012 tarih ve 10/05 sayılı İstanbul Offshore Kulübü’nün yazısı,

       c)16.10.2012 tarih ve 16012 sayılı Deniz ve İçsular Genel Müdürlüğü'nün yazısı,

 

İlgi yazılarda; Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan ve İstanbul Offshore Kulübü tarafından organize edilen UIM Dünya Offshore Şampiyonasının 13 ve 14.ncü Ayak Yarışmalarının, (19-21) Ekim 2012 tarihleri arasında İstanbul’da Caddebostan parkurunda yapılacağı bildirilerek gerekli iznin verilmesi talep edilmektedir.

 

Genel Müdürlüğümüzün ilgi (c) yazısında; yarışlara başlamadan Önce İstanbul Liman Başkanlığı'yla koordine kurularak seyir emniyeti ile can ve mal güvenliğinin teminine yönelik her türlü tedbirin alınması ve ilgili diğer kurululardan da gerekli izinlerin alınması, ayrıca denizcilere gerekli duyuların yapılmasının sağlanması için de Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'nın konu hakkında bilgilendirilmesi kaydıyla, bahse konu yarışın (19-21) Ekim 2012 tarihlerinde ve İstanbul’da gerçekleştirilmesinde bir sakınca görülmemiştir

 

Seyir, can, mal ve çevre güvenliği açısından tüm emniyet tedbirlerinin  alınması ve gerekli uyanların yapılması, gerektiği,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

Ek 1: İlgi yazı ve ekleri

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz