Menu

Duyurular


UFUK 2020 ve INNOVFIN

SİRKÜLER NO: 23.1 / 259-219 = 30/03/2016      

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 30/03/2016 tarih ve 1364-249/2016 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“TOBB'dan alınan 21.03.2016 tarih ve 5894 sayılı yazı ve ekindeki posterde; ulusal koordinasyon görevi TÜBİTAK tarafından yürütülen, sektörler arası ve uluslararası işbirlikleri temelinde araştırma ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesini hedefleyen Ufuk 2020 Programı ve aynı kapsamda oluşturulan INNOVFIN Programı hakkında ayrıntılı bilgilere yer verilmektedir.
 
Buna göre; önceki Çerçeve Programlardan farklı olarak özel sektör odağında gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine öncelik tanınan ve2014-2020 yılları arasında yaklaşık 80 Milyar Avro bütçe ile yürütülecek olan dünyanın en büyük hibe programında yer almak; yeni ürün, süreç ve teknolojiler geliştirmek, planlanan araştırmalara %125'e varan oranlarda mali destek alabilmek, Ar-Ge çalışmalarında riski paylaşmak, ilgili teknoloji alanlarında kilit oyuncularla işbirliği geliştirmek, yeni pazarlara erişmek ve rekabet avantajı sağlayacak endüstriyel standartlar ve düzenlemelere ilişkin bilgiye önceden ulaşmak adına önem taşımaktadır.
 
Ufuk 2020 Programı'ndan üniversiteler, araştırma kuruluşları, kamu kurumları, sanayi kuruluşları, KOBİ'ler, sivil toplum kuruluşları ve bireysel araştırmacılar yararlanabilmekte ve
·         sağlık, demografik değişim, refah
·         gıda, tarım, denizcilik ve biyoekonomi
·         çevre, iklim değişikliği, kaynak verimliliği
·         akıllı, temiz ve entegre ulaşım
·         enerji
·         güvenlik
·         sosyal bilimler
·         bilgi ve iletişim teknolojileri
·         nanoteknoloji, ileri malzeme, ileri imalat
·         biyoteknoloji
·         uzay
·         KOBİ'lerde yenilikçilik
 
alanlarındaki çalışmalar ve firmalarımızın hedef pazarlarındaki müşteri, tedarikçi ya da uluslararası paydaşları ile işbirlikleri desteklenmektedir. Bu doğrultuda özel sektörün yeni piyasalara etkin erişimlerini sağlayan ve ihracat potansiyelini artıran araştırma ve inovasyon projelerinin hayata geçirilebilmesine imkan sağlanmakta ve projelerin araştırma ve inovasyon giderleri %87,5 ile %125 arasında değişen oranlarda ve ön ödemeli olarak finanse edilebilmektedir.
 
Diğer taraftan söz konusu yazıda ayrıca, bu program kapsamında yenilikçi KOBİ'lerin finansmana daha kolay erişimini sağlamak amacıyla entegre ve tamamlayıcı finansal araçlar ve danışmanlık hizmetlerini de içeren "INNOVFIN-Yenilikçiler İçin AB Finansmanı" Programı'nın oluşturulduğu;
 
Avrupa Yatırım Fonu (EIF-European Investment Fund) ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) arasında 16 Mart 2016 tarihinde yapılan anlaşma çerçevesinde, önümüzdeki iki yıllık süre içinde araştırma ve yenilik alanında yenilikçi KOBİ'lere finansal araçlar kullanılarak toplamda 20 milyon Avro kredi sağlanabileceği bildirilmektedir.”

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz