Menu

Duyurular


Uçucu Organik Bileşikler (VOC) Yönetim Planı Bulundurma

SİRKÜLER NO: 22.3 / 0291-221 = 27/05/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 26/05/2010 tarih ve  2465-267/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“MARPOL Ek VI, Kural 15.6 gereği, ham petrol taşıyan tankerlerin, 01 Temmuz 2010 tarihinden itibaren, gemide Bayrak Devleti İdari Makamları tarafından onaylanmış Uçucu Organik Bileşikler (VOC) Yönetim Planı bulundurmaları gerekmektedir.

 

Konuyla ilgili olarak, IMO’nun “Uçucu Organik Bileşikler (VOC) Yönetim Planı Kılavuzu” (MEPC.185(59)) ile “VOC Yönetim Planları Geliştirmek Üzere Sistemler ve Operasyon Hakkında Teknik Bilgi” (MEPC.1/Circ.680) belgelerine Odamız internet sitesinden ulaşılabilecektir.”,

 

 Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: ilgi yazı ve eki

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz