Menu

Duyurular


TYF 2021 420/470 Türkiye Şampiyonası Yarışı

SİRKÜLER NO: 13.7 / 798-619 = 14/10/2021


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 14.10.2021 tarih ve 2764/1069/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Liman Başkanlığı'ndan alınan 13.10.2021 tarih ve 7083 sayılı, Ek'te sunulan yazıda;

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığı tarafından gerekli tedbirlerin alınması şartı ile 16-22 Ekim 2021 tarihleri 10:00-19:15 saatleri arasında Fenerbahçe Burnu Parkurunda yelkenli teknelerle "TYF 2021 420/470 Türkiye Şampiyonası Yarışı'nın yapılacağı belirtilerek, 

Seyir, can, mal ve çevre güvenliği bakımından, bölgede dikkatli seyir yapılması ve yapılacak yelken yarışları ile ilgili olarak gemi kaptanlarının uyarılması istendiği,’’

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 


Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz