Menu

Duyurular


Türkiye-Rusya Arasında Vize Muafiyet Anlaşması Hk.

SİRKÜLER NO: 15.3 / 0301-230 = 06/05/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 06/05/2011 tarih ve  1885-283/2011 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“TOBB’un 02.05.2011 tarih ve 411/11112 sayılı yazısına atfen;

 

1. Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında “Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Vatandaşlarının Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Usullere Dair Anlaşma”nın 12 Mayıs 2010 tarihinde imzalandığı, söz konusu anlaşmanın onay işlemlerinin karşılıklı olarak tamamlandığı ve Anlaşmanın 16 Nisan 2011 tarihinde yürürlüğe girdiği.

 

2. Hususi, hizmet ve mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları ile hizmet ve umuma mahsus pasaport hamili Rus vatandaşlarının birbirlerinin ülkelerine 30 günden fazla kalmayacak şekilde vizesiz olarak seyahat edebileceklerinin bildirildiği, ayrıca vize muafiyetinin 180 gün içerisinde toplamda 90 günü aşmayacak şekilde geçerli olduğunun kaydedildiği,

 

3. Geçerli pasaporta sahip Türk vatandaşlarının pasaport dışında başka herhangi bir belge ibraz etmesine gerek olmadığı, ancak pasaport geçerlilik süresinin asgari 30 gün olması gerektiği,

 

4. Ayrıca, Rusya Federasyonu mevzuatı gereği Rusya Federasyonu’na seyahat etmek isteyen vatandaşlarımızın göç kaydının 7 iş günü içinde yapılması gerektiğinin dile getirildiği,

 

5. Bu çerçevede, ziyaretçiyi kabul eden tarafın (otel, yanında konaklanacak aile veya şahıs vb.) bildirimde bulunmasının gerektiğinin vurgulandığı, söz konusu bildirimin, posta yoluyla veya doğrudan Federal Göç Kurumu birimlerine yapılabileceğinin iletildiği, bununla birlikte, Rusya içinde bölge değişikliği durumunda yeniden başvurunun gerektiğinin kaydedildiği,

 

6. Türk vatandaşlarının çalışma, uzun süreli ikamet (30 günü aşan süreler için) aile birleşimi, öğrenim, eğitim, ilmi araştırma ve montaj-bakım-onarım gibi özel meşruhatlı seyahatlerinde Rusya Federasyonu’nun ilgili temsilciliklerinden alınacak vizeye tabi olmaya devam edeceklerinin vurgulandığı,”

 

belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz