Menu

Duyurular


Türkiye-Nijerya 5. Dönem KEK Toplantısı

SİRKÜLER NO: 23.1 / 878-612 = 27/12/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 24.12.2019 tarih ve 7010-891/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 23.12.2019 tarih ve 12631 sayılı yazısına atfen;

 

Eşbaşkanlığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih DÖNMEZ tarafından gerçekleştirilen Türkiye-Nijerya Karma Ekonomik Komisyonu 5. Dönem Toplantısının 29-30 Ocak 2020 tarihlerinde Ankara'da düzenlenmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Söz konusu toplantı sonunda imzalanacak olan tutanak metnine eklenecek metin önerilerinin en geç 30 Aralık 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar TOBB’a (seda.gedik@tobb.org.tr) iletilmesi hususu,”

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz